Víte, co znamená benchmarking? Pokud ne, je nejvyšší čas to změnit. V tomto článku si společně přiblížíme charakteristiku metody zvané benchmarking a vysvětlíme, proč je důležité ji používat v praxi.

Benchmarking je úspěšná technika vytvořená americkou společností Xerox Corporation v osmdesátých letech minulého století. Jeho hlavním znakem je zjišťování, porovnávání a následné vyhodnocování konkrétních ukazatelů. Dojdeme tak k výsledkům, které nám poskytnou komplexní informace o konkurenci – například o jejích metodách, postupech a úmyslech. Tyto výsledky nám potom mohou pomoci k rozluštění otázek, v jaké oblasti a jakým způsobem se zlepšovat. Obvykle se ke srovnání používají procesy úspěšných společností, které se následně převezmou. Důležité je tyto procesy přizpůsobit a co nejefektivněji modifikovat. V ideálním případě docílíme toho, že získáme převahu. Význam benchmarkingu tedy spočívá v získání reálného pohledu na vlastní pozici na trhu a na postavení konkurence. Díky zjištěným parametrům následně můžeme dosáhnout vyšších cílů.

Ve společnosti PDIGIT si výhody benchmarkingu uvědomujeme. A nejen to. Tuto metodu dokážeme využívat v plném rozsahu. Při rozvrhování každé strategie, ať už marketingové nebo obsahové, bereme v potaz i analýzu konkurence. Postaráme se o toto zhodnocení za klienty a tím jim ušetříme čas, který by strávili studiem složitých modelových situací benchmarkingu. Naší silnou stránkou jsou zkušenosti, což nám umožňuje vidět věci v širších souvislostech. K vytvoření obrazu o konkurenci přistupujeme vždy s pečlivostí a bereme v potaz konkrétní požadavky klienta. Stejnou pozornost věnujeme i průzkumu daného trhu. Stanovíme potřebné hodnoty ke srovnání a vytvoříme tak komplexní analýzu.
Benchmarking je metoda, která nám má rozhodně co nabídnout a její aplikace v praxi je důležitou součástí kvalitní marketingové strategie. Díky ní můžeme klientovi například stanovit vyšší cíle, snížit výdaje nebo zlepšit jeho pozici mezi konkurencí.

Specialisté z firmy PDIGIT vás o tom rádi přesvědčí