Určitě jste slyšeli o významu nudné SWOT analýzy pro business. Co když ale není vůbec nudná? Napadlo vás, že ji můžete jednoduše použít i v osobním životě? Ale to je strašná škoda. Představte si, že už dopředu budete znát odpovědi na otázky, které hrají klíčovou roli například u pohovorů. Nebo díky SWOT analýze zjistíte, jestli právě vy jste ten správný kandidát na danou pracovní pozici. A to není vše, pojďme se na to podívat společně.

Co to SWOT vlastně je?

SWOT analýza je jednou ze základních strategických metod firmy nebo organizace. Název SWOT analýza je složením 4 klíčových oblastí, které hodnotí:

  • Strengths – silné stránky
  • Weaknesses – slabé stránky
  • Opportunities – příležitosti
  • Threats – hrozby

Díky komplexnímu zhodnocení všech stránek organizace docházíme k systematickým řešením a plánům do budoucna. Navíc ještě dělíme SWOT analýzu na pozitivní část (silné stránky a příležitosti), negativní část (slabé stránky a hrozby), interní skutečnosti (silné a slabé stránky) a externí skutečnosti (příležitosti a hrozby). Toto dělení nám nabízí nový pohled na všechny 4 části analýzy, dodává ji nadhled a rozšiřuje obzory, nutí nás vidět věci v souvislostech.

Na život se nedá napasovat SWOT analýza, nebo ano?

Představme si třeba paní B., hledá práci a vlastně neví, co by chtěla dělat. Zapojíme selský rozum a zkusíme si na ní SWOT analýzu udělat. Je to žena s dlouhou praxí v obchodě jako prodavačka tak i obchodní zástupce. Její silnou stránkou bude schopnost přesvědčit a prodat. Jenže paní B. není nejmladší a s počítačem si rozumí jen v nejnutnějších věcech. Žádný počítačový mág z ní nebude, to je její slabá stránka. Teď je v situaci, kdy má v životě volné ruce a chuť se učit něčemu novému. Nemusí se na nikoho ohlížet a může si dovolit investovat svůj čas do vzdělání, to je příležitost. Kdyby se opět chtěla vrátit k práci obchodní zástupkyně, bude to mít těžké. Na trhu se totiž objevují noví obchodníci, kteří už mají vzdělání a umí skvěle s počítačem, jsou pro ni hrozbou.

Selský rozum je potřeba vždy

Na velice zjednodušeném příkladu, jsme si ukázali, že se selským rozumem zvládneme jednoduchou SWOT analýzu všichni. Jen nejsme zvyklí jít do hloubky k opravdovému jádru a být k sobě upřímní. U důkladné SWOT analýzy je důležitý i pohled nestranného pozorovatele, který není ovlivněn emocemi a nezaujatě zhodnotí naši pozici. Podrobně se podívá na všechna pro a proti a díky tomuto celému procesu, se o sobě nakonec třeba dozvíme něco nečekaného. Například to, že moje vysněná pracovní pozice vůbec není pro mě.

Kam si zajít pro radu nebo konzultaci své osobní SWOT analýzy?

Stále si nevíte rady, jak to s tou SWOT analýzou provést? Nebo si svou analýzou nejste jisti a chybí vám pohled někoho objektivního? My vám samozřejmě rádi pomůžeme. Jako firma PDIGIT vám rádi SWOT analýzu vypracujeme – a to přesně na míru pro váš hotel nebo restauraci. Považujeme ji za základní zhodnocení firmy i osoby. Navíc je u nás zahrnuta i v rámci konzultací nebo navržení strategie dalšího postupu.

Přijďte si pro svou SWOT analýzu k nám.